SAMKULTUR-GRÄNSGÅNG ÄR EN IDEELL KULTURFÖRENING En förening för alla oss som gillar konst och konsthantverk, som vill medverka, samverka och påverka kulturen i Trelleborg och på Söderslätt. Antingen du är en glad amatör eller ett etablerat proffs är du välkommen till oss.

 

Välkommen till 2018

Årets verksamheter.

Kvinna till kvinna Torsdagar 15.00-17.15
Snurriga kvällar    Torsdagar 17.30-20.00

Vävning               Onsdagar 10.00-13.00

Vi väver onsdagar 10-13  och vill någon komma och börja väva bör de ha grundkunskaper i vävning.Det finns lediga vävstolar.
Om intresse finns kan de kontakta mig
Ulla-Kersti Carlsson, 0410-334336, 0709 407 834


Öppet hus   Sista torsdagen i månaden Från 15.00-20.00

Sommaruppehåll juni-juli-augusti

Information om årets kulturmarknad under aktiviteter.

Vi har Swish nummer:1230849398 swish


Kulturföreningen Samkultur-Gränsgång
Verksamhetsberättelse 2017


Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden. Marknadsgruppen har haft fyra protokollförda sammanträden. Medlemsantalet har uppgått till 80 personer under året. Föreningen är medlem i SKR.
Styrelsen har under året bestått av Ingrid Wennerstrand ordf., Marie Loft vice ordf., Karin Andersson sekreterare, Anette Thor vice sekreterare, Madelen Frank, kassör, Gittan Green vice kassör. Maria Söderberg och Alf Wennerstrand ledamöter.
Marknadsgruppen har bestått av Maria Söderberg, sammankallande, Kerstin Ljungbeck, Bertil Johansson, Emma P Dahl och Anette Thor.
Revisorer har varit Torsten Lindsjö och Ulla Gottfridsson. Styrelsen har agerat valberedning enligt beslut på årsmötet.
Extra medlemsmöte hölls på vattentornet, ett 30-tal medlemmar slöt upp. Förslag på hur föreningen kunde utvecklas och förnyas. Presentation av nya medlemmar.
Husmöte – kulturbrukets föreningars förestående flytt till Skyttsgården hösten/våren 2018/2019.
I Trelleborgskalasets regi hade vi öppet hus i lokalen den 5/6 med olika hantverkstekniker och information om öltillverkning av Hönsinge bryggeri

Den fria kulturmarknaden var sedvanligt på plats på Gamla torg. Mycket välbesökt och populärt. Vi hälsade nya marknadsdeltagare välkomna och nytt var också Barber art and craft, Hönsinge ölbryggeri och Casseroll. Ett mycket uppskattat inslag av både oss och marknadsbesökare. Lotteriet på marknaden är också ett lyckat tilltag.
Nytt var också marknadsståndet ”kvinna till kvinna”, ett integrationsprojekt där hantverk och samtal för oss framåt. Samling för svensk som osvensk, ung som gammal. Resulterade i en grupp som träffades i Samkulturs lokal 13 fredagseftermiddagar under hösten.
Julmarknaden – skyltsöndagen 3/12 i Kulturhuset, ett perfekt läge för en alldeles väl genomförd dag. Hantverk, glögg, kaffe, kaka och varm korv försäljning. Stämningen var varm och inbjudande. Jazz och julmusik uppfördes av olika band och konstellationer. Ett varmt och innerligt tack till alla inblandade.
Samkulturs lokal har även under året haft vävstuga, onsdagar, Snurrig kväll, torsdagar och Kvinna till kvinna fredagar.
Styrelsen tackar för förtroendet och hoppas på ett alldeles särskilt gott nytt 2018.

 

 

 

http://www.samkultur-gransgang.se/_images/logga1.jpg

 

 

 

 

Nytt:Kvinna till kvinna

Vår förening bildades 1976, under ”det glada 70-talet”, då kulturen tilläts blomstra även i Trelleborg. Vår förening är en avknoppning från Söderslätts konstförening, där vi – en samling kulturentusiaster - varit verksamma under många år. Då, precis som idag, hade konsthantverket svårt att hävda sig gentemot konsten. Den eviga frågan – när blir hantverk konst? stängde salonger och gallerier för konsthantverket, och hämmade den kreativa flod som inspirerade oss till att försöka lösa frågan- åtminstone på det lokala planet. Lösningen blev en ny förening, Samkultur, där konsthantverket skulle prioriteras och vi skulle arbeta för att samordna de olika konsthantverkarna i utställningar och marknadsföring. I denna tid blomstrade också Föreningssverige och de kollektiva tankarna, inte bara inom politik utan också inom hela den kulturella sfären, gav oss råg i ryggen. Vi sögs med i det allmänna kulturruset, och en optimistisk glädje och entusiasm för att bygga kultur i Trelleborg förenade oss. Plötsligt träffades vi, många likasinnade, som alla tidigare, hemma i sin vrå, odlat sina kulturella intressen.


 

 

 

Hej Samkulturare.

Va kul att föreningen växer och växer. En härlig blandning med människor fulla av idéer och trevliga uppslag ......

Avgiften 150:- kvarstår och går utmärkt att betala på Bankgiro 850-0845 eller att använda vårt nyinförskaffade swish nummer 1230849398. Glöm inte namn.

Något att fundera på är vad vi vill göra i vår fantastiska lokal. Nyttja den både dag och kväll.
Som nuläget är nu så har vi måndagscafé, snurrig kväll och vävstuga.
Alla är välkomna med olika aktiviteter, kom med förslag.

För att vi ska kunna beställa behöver vi ha ert svar: Kommer eller kommer inte. Ser ni några felaktigheter kontakta oss. Ring  0709 141437 Ingrid .

Tänk och tyck till om hemsidan. Innehåll till Ingrid. Utseende till Rolf.

Hjärtligt Välkomna hälsar nygamla styrelsen / Ingrid Wennerstrand ordförande .


 

Postnummret till Gråbrödersgatan är: 231 63